Health

 • มลพิษทางอากาศทำให้กระดูกมนุษย์เปราะบางมากขึ้น
  มลพิษทางอากาศทำให้กระดูกมนุษย์เปราะบางมากขึ้น

  มลพิษทางอากาศทำให้กระดูกมนุษย์เปราะบางมากขึ้น

  การศึกษาใหม่รายงานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่น่ากังวลระหว่างระดับมลพิษทางอากาศที่สูงขึ้นและการสูญเสียมวลกระดูกเร็วขึ้นจากโรคกระดูกพรุน ซึ่งเป็นภาวะโครงกระดูกเรื้อรังที่ทำให้กระดูกเปราะบางและมีแนวโน้มที่จะแตกหัก ความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนจะเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสตรีวัยหมดระดู ที่นี่ ข้อมูลของกลุ่มสตรีวัยหมดประจำเดือน 9,041 คนถูกรวบรวมในช่วง 6 ปี โดยนักวิจัยได้พิจารณาเฉพาะความหนาแน่นของมวลกระดูก ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางอ้อมของโรคกระดูกพรุนและความเสี่ยงต่อกระดูกหัก

  การใช้ที่อยู่บ้านในการประมาณค่าไนตริกออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุ่นละออง PM10 (มลพิษที่เล็กกว่า 10 ไมโครเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดเลือดแดง) นักวิจัยพบว่าเมื่อมลพิษเพิ่มขึ้น ความหนาแน่นของกระดูกลดลงทั่ว กระดูกทุกส่วนในร่างกาย ได้แก่ คอ กระดูกสันหลัง และสะโพก

  “ผลการวิจัยของเรายืนยันว่าคุณภาพอากาศที่ไม่ดีอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียมวลกระดูก โดยไม่ขึ้นกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมหรือทางประชากรศาสตร์” Diddier Prada นักวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กกล่าว

  การศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศที่แย่ลงและความเสี่ยงที่สูงขึ้นของกระดูกหัก รวมถึงการสูญเสียมวลกระดูกที่มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป งานวิจัยนี้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสตรีวัยหมดระดูโดยเฉพาะ และข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมของมลพิษทางอากาศต่างๆ

  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Prada และเพื่อนร่วมงานได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างไนโตรเจนกับกระดูกสันหลัง การเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของมลพิษประเภทนี้ในช่วง 3 ปีมีความสัมพันธ์กับการสูญเสียความหนาแน่นของแร่ธาตุกระดูกกระดูกสันหลังส่วนเอวโดยเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 1.22 ซึ่งเป็นสองเท่าของปริมาณที่ทีมคำนวณจากอายุปกติ

  นักวิจัยระบุว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการตายของเซลล์กระดูกที่เกิดจากกลไกต่างๆ เช่น ความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งโมเลกุลที่เป็นพิษจากสิ่งแวดล้อมทำให้ร่างกายเสียหาย

  “เป็นครั้งแรกที่เรามีหลักฐานว่าไนโตรเจนออกไซด์เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้กระดูกเสียหาย และกระดูกสันหลังส่วนเอวเป็นหนึ่งในจุดที่ไวต่อความเสียหายนี้มากที่สุด” Prada กล่าว

  การศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุว่ามลพิษทางอากาศนั้นนำไปสู่การสูญเสียกระดูกอย่างแน่นอน แต่เมื่อพิจารณาจากงานวิจัยจำนวนมากที่กำลังก่อตัวขึ้น ดูเหมือนว่าสมมติฐานที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

  นอกจากนี้ ควรระลึกไว้เสมอว่าในขณะที่การศึกษาเฉพาะนี้พิจารณาที่สตรีวัยหมดระดู ผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุมกลุ่มชาติพันธุ์ สถานที่ วิถีชีวิต และภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย ทำให้มีแนวโน้มมากขึ้นว่าระดับมลพิษเป็นสาเหตุที่แท้จริง ของการสูญเสียมวลกระดูก

  นักวิจัยต้องการเห็นความพยายามเพิ่มเติมในการลดมลพิษทางอากาศ เช่น การจราจรเป็นแหล่งผลิตไนโตรเจนออกไซด์ที่สำคัญ เป็นต้น และในการตรวจจับผู้ที่อาจมีความเสี่ยงต่อมลพิษทางอากาศมากกว่า (รวมถึงผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุน)

  Andrea Baccarelli นัก epigeneticist จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย กล่าวว่า “การปรับปรุงการสัมผัสมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะไนโตรเจนออกไซด์ จะช่วยลดความเสียหายของกระดูกในสตรีวัยหมดระดู ป้องกันกระดูกหัก และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู”

  มลพิษสะสมภูมิคุ้มกันของปอดเมื่อเวลาผ่านไป

  การป้องกันภูมิคุ้มกันของปอดสามารถลดลงตามอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการทำลายปอดและการติดเชื้อทางเดินหายใจอย่างรุนแรง งานวิจัยใหม่เผยให้เห็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นได้: การสูดดมฝุ่นละอองจากมลพิษทำให้การทำงานแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของปอดอ่อนแอลง นักวิจัยรายงานออนไลน์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนในวารสาร Nature Medicine

   

  มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุหลักของโรคและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อชุมชนยากจนและชายขอบอย่างไม่เป็นสัดส่วน (SN: 7/30/20) ฝุ่นละออง — มลพิษประเภทหนึ่งที่ปล่อยออกมาจากไอเสียรถยนต์ โรงไฟฟ้า ไฟป่า และแหล่งอื่น ๆ เชื่อมโยงกับอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด และระบบประสาท

  ในการศึกษาใหม่นี้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้วิเคราะห์เนื้อเยื่อภูมิคุ้มกันของปอดจากผู้บริจาคอวัยวะ 84 ราย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 11 ถึง 93 ปี ผู้บริจาคไม่สูบบุหรี่หรือไม่มีประวัติสูบบุหรี่จัด เมื่ออายุมากขึ้น ต่อมน้ำเหลืองของปอดซึ่งทำหน้าที่กรองสิ่งแปลกปลอมและมีเซลล์ภูมิคุ้มกัน เต็มไปด้วยฝุ่นละออง ทำให้มันกลายเป็นนิลลึก ทีมวิจัยค้นพบ

  Elizabeth Kovacs นักชีววิทยาด้านเซลล์ผู้ศึกษาเกี่ยวกับการอักเสบและการบาดเจ็บที่ University of Colorado Anschutz Medical Campus ในเมือง Aurora กล่าวว่า “ถ้า [ต่อมน้ำเหลือง] สร้างขึ้นด้วยวัสดุจำนวนมาก พวกมันก็ไม่สามารถทำงานของมันได้

   

  ต่อมน้ำเหลืองเป็นที่อยู่ของเซลล์ภูมิคุ้มกัน รวมทั้งแมคโครฟาจ Pac-Mans เซลล์เหล่านี้จะกินเชื้อโรคและเศษซากอื่น ๆ รวมถึงอนุภาค เต็มไปด้วยมลพิษ การผลิตไซโตไคน์ของแมคโครฟาจ โปรตีนที่เซลล์หลั่งออกมาเพื่อกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่นๆ ลดลง เซลล์ยังแสดงสัญญาณของการมีความสามารถในการกินมากขึ้น

   

  การศึกษาใหม่ระบุว่าผู้สูงอายุมีการสะสมของเสียจำนวนมาก “พวกเขาอาจไม่สามารถสะสมได้มากกว่านี้” ทำให้ความสามารถในการจัดการกับวัสดุที่สูดดมลดลง Kovacs ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยกล่าว

   

  มลพิษ “เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชากรโลกอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น” ทีมวิจัยเขียน งานของพวกเขาพบว่าภัยคุกคามรวมถึง “ผลกระทบเรื้อรังและแพร่หลาย” ต่อภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจตามอายุ

   

  สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ garrisonsatlanta.com

Economy

 • เวิลด์แบงก์ เตือน ปี 66 เศรษฐกิจถดถอยคืบคลานทั่วโลก
  เวิลด์แบงก์ เตือน ปี 66 เศรษฐกิจถดถอยคืบคลานทั่วโลก

  เวิลด์แบงก์ เตือน ปี 66 เศรษฐกิจถดถอยคืบคลานทั่วโลก หั่น GDP สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 30 ปี

  ธนาคารโลก เตือน ปี 2566 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยคืบคลานในหลายประเทศ พร้อมหั่น GDP ทั่วโลกเหลือโต 1.7% โตช้าสุดนับตั้งแต่ปี 2536 ตลาดเกิดใหม่น่าห่วงสุด หลังเผชิญภาวะหนี้ท่วม เฝ้าระวังวิกฤติซัพพลายเชน อาจกดดันเศรษฐกิจเลวร้ายลง

  หั่น GDP ทั่วโลกเหลือโต 1.7% โตช้าสุดนับตั้งแต่ปี 2536

  ธนาคารโลก (World Bank) ปรับคาดการณ์การเติบโตในปี 2566 ลงเหลือระดับที่ใกล้จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ โดยในรายงาน Global Economic Prospects ฉบับล่าสุด มีการคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของทั่วโลก (GDP) เหลือเติบโตเพียง 1.7%

  จากเดิมที่มีการคาดการณ์และเผยแพร่รายงานเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนปี 2565 ว่าจะเติบโตที่ประมาณ 3.0% ซึ่งเป็นอัตราที่สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตช้าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2536 ที่นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2552 ที่กระทบจากวิกฤติซับไพรม์ และ 2563 ที่กระทบจากวิกฤติโควิด

  ตลาดเกิดใหม่น่าห่วงสุด หลังเผชิญภาวะหนี้ท่วม

  ทั้งนี้ธนาคารโลกได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ลงเหลือ 0.5% อาจบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยรอบใหม่ทั่วโลกน้อยกว่า 3 ปี หลังจากเกิดครั้งล่าสุด

   

  ขณะที่การเติบโตของจีนในปี 2565 ที่ผ่านมาลดลงเหลือ 2.7%

  เวิลด์แบงก์ เตือน ปี 66 เศรษฐกิจถดถอยคืบคลานทั่วโลก หั่น GDP สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 30 ปี

  ซึ่งเป็นอัตราที่ช้าที่สุดเป็นอันดับ 2 นับตั้งแต่กลางปี 1970 ซึ่งเป็นระยะแรกของการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน เนื่องจากข้อจำกัดจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาลจีน อีกทั้งยังมีความวุ่นวายในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการบริโภค การผลิต และการลงทุน

  ในปี 2566 ธนาคารโลกคาดว่าการเติบโตของจีนจะดีดตัวขึ้นเป็น 4.3% แต่ต่ำกว่าการคาดการณ์ในเดือนมิถุนายน 0.9%

  ส่วนการเติบโตของตลาดเกิดใหม่ และประเทศที่กำลังพัฒนา ต่างเผชิญความท้าทายกับภาระหนี้จำนวนมหาศาล เงินที่อ่อนค่า รวมถึงการลงทุนของภาคธุรกิจที่ชะลอตัวลง โดยธนาคารโลกคาดว่าแนวโน้มการลงทุนธุรกิจจะเติบโตในอัตรา 3.5% ต่อปีในช่วง 2 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของอัตราการเติบโคในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

  เฝ้าระวังวิกฤติซัพพลายเชน อาจกดดันเศรษฐกิจเลวร้ายลง

  สำหรับสาเหตุที่กดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของโลกนั้น เป็นการรับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ความยืดเยื้อของสงครามของรัสเซียในยูเครน

  ทั้งนี้ธนาคารโลกยังระบุอีกว่า ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เปราะบาง การพัฒนาเชิงลบ อย่างอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดไว้ จนนำมาสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างกะทันหันเพื่อควบคุมการกลับมาระบาดอีกครั้งของโควิด ตลอดจนความตึงเครียดทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยทั้งสิ้น

  แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มลดลงเมื่อช่วงสิ้นปี 2565 จากการที่ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง แต่ยังมีความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ โดยเฉพาะการเกิดวิกฤติซัพพลาย ที่อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอาจสูงขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจกดดันธนาคารกลางตอบโต้ด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกเลวร้ายลงกว่าเดิม.

  ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

  สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : garrisonsatlanta.com